• Service- en stookkosten

  Hoe zit het met de huur en service- en stookkosten?

   

  Wat zijn de service- en stookkosten?

  U betaalt maandelijks (kale)huur voor uw woning. Daar komen iedere maand service- en stookkosten bij. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor het groenonderhoud van het terrein, de huismeester/sociaal beheerder, de warmte en het water in uw woning en de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten. Ieder jaar ontvangt u vóór 1 juli een afrekening van de service- en stookkosten. Deze gaat over het voorgaande kalenderjaar. In de eindafrekening verrekenen we de door u betaalde voorschotten met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

   

  Voor welke diensten betaal ik service- en stookkosten?

  In Liv inn Hilversum maakt u gebruik van verschillende leveringen en diensten. Hiervoor brengen we service- en stookkosten in rekening. Maandelijks betaalt u een voorschot van deze service- en stookkosten. Voor de woningen aan de Vaartweg 42 en de Vondellaan 185, 187 en 189 is dit zo’n € 150,- per appartement per maand. (*Prijspeil 2021 en onder voorbehoud van wijzigingen.) Het bedrag van de servicekosten is € 50,- en voor de stookkosten (gas en elektra) € 100. De woningen aan de Vondellaan 101-183 betalen geen voorschot stookkosten omdat er een eigen CV ketel is. Hier is alleen sprake van servicekosten voor een bedrag van € 42 per maand. (*Prijspeil 2021 en onder voorbehoud van wijzigingen.)

   

  Verplicht af te nemen diensten en leveringen woningen aan de Vaartweg 42 en de Vondellaan 185, 187 en 189 (*onder voorbehoud van wijzigingen) zijn:

  • individueel en niet individueel bemeterde nutsvoorzieningen algemene ruimten en/of woonruimte:
   • gas algemene ruimten en individuele woonruimte
   • warmte/koude algemene ruimten en individuele woonruimte
   • elektriciteit algemene ruimten en individuele woonruimte
   • (warm) tapwater algemene ruimten en individuele woonruimte
   • meting en registratie van het verbruik van de nutsvoorzieningen
  • gebruiksvergoeding roerende zaken
  • kosten dienst- en recreatiecentrum
  • huismeester/sociaalbeheerder
  • signaallevering Wifi centrale hart, BMI en lift
  • glasbewassing
  • schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
  • tuinonderhoud met gladheidsbestrijding daarbij inbegrepen
  • onderhoud collectieve installaties: 24-uursservice
  • ontstoppen leidingen en rioleringen
  • gering en dagelijks onderhoud: algemene verlichting

   

  Huurtoeslag

  Sommige service- en stookkosten kunt u meerekenen voor de huurtoeslag.

  • Elektraverbruik algemene ruimten (o.a. verlichting, liftinstallatie).
  • Schoonmaak van algemene ruimten en voorzieningen.
  • Inzet huismeester/sociaal beheerder.

  Let op: deze bedragen worden elk jaar  door de Rijksoverheid aangepast. Voor meer informatie kunt u het beste informeren bij Van der Linden Vastgoed of op de website van de belastingdienst kijken.

  Let op: u betaalt bij de aanvang van de huurovereenkomst uw service- en stookkosten voorschot op basis van een schatting. Het is dus heel goed mogelijk dat dit afwijkt. Pas na het eerste volledige kalenderjaar kunnen we uw definitieve voorschot nauwkeurig vaststellen.